De ouderraad (OR) is het bestuur van de oudervereniging, waar alle ouders (en verzorgers) van kinderen op Montessoribasisschool De Elzen lid van zijn.

De OR ondersteunt het team met allerlei, niet klassikaal gebonden activiteiten, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, Montessoridag, schoolreisjes, sportdagen, schoolfotograaf, kamp en afscheidsavond groep 8.
Alle ouders geven jaarlijks een bedrag per kind om deze activiteiten te bekostigen en om extra montessorimaterialen aan te schaffen.

De OR verdeelt onderling de taken (het organiseren van de activiteiten). De voortgang bespreken we tijdens onze vergaderingen zo’n acht maal per jaar. Begin van het schooljaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarvoor alle ouders en verzorgers uitgenodigd worden. Ook op onze reguliere overleggen is iedereen van harte welkom.

OR-leden
In het schooljaar 2018 | 2019 bestaat de OR uit Nancy Ketelaars (voorzitter ), Yda Schepes (vice voorzitter), Mieke Baltes (secretaris ), Marcel Nijssen (penningmeester), Yuri Otten (penningmeester), Cas Brekelmans, Patricia van Doremalen, Renske Hermus, Aniek de Jong, Mariska Kok, Ilse de Laat, Marleen de Ridder, Jacqueline Stevens en Corina van Zundert.

Meer info
U kunt ons bereiken via ons mailadres: bsdeelzenouderraadbestuur@xpectprimair.nl of spreek ons rechtstreeks aan bij het brengen of halen van onze kinderen.
Ook in de schoolgids en in de jaarkalender is informatie over de OR opgenomen.