Als school hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met ouders.
De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor de school. Onderwijs doen we samen. Tal van activiteiten zouden niet mogelijk zijn zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders.

De school doet dan ook een beroep op ouders om zich voor diverse activiteiten in te zetten. Ouders kunnen actief zijn als hulpouder, bijvoorbeeld bij het lezen of het begeleiden van de kinderen tijdens de activiteiten. En ouders kunnen ook zitting nemen in de medezeggenschapsraad of de ouderraad.

medezeggenschapsraad (MR)
ouderraad (OR)