Welkom bij Montessoribasisschool De Elzen

Montessoribasisschool De Elzen is een wereld in het klein waar we streven naar een vertrouwde, duurzame omgeving waar goed onderwijs de maat is.

In onze school wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontplooien tot een harmonisch sociaal denkend mens. Net zoals Maria Montessori willen wij dat door ons onderwijs de kinderen, later als ze groot zijn, zijn toegerust om de wereld in het groot te betreden. Met alle belangrijke kennis en vaardigheden, vertrouwen in zichzelf en in anderen zodat iedereen hoort en meedoet.

Meer weten?

Neem telefonisch contact met ons op via 013 543 55 66 of stuur een mail naar bs.de.elzen@xpect013.nl  

Kijk snel bij: INFO–>’AANMELDEN’ voor meer informatie.
PRIVACYVERKLARING 
Montessoribasisschool De Elzen neemt privacy serieus. In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Montessori basisschool de Elzen maakt deel uit van Stichting Xpect013, een schoolbestuur met 26 scholen in Tilburg. De privacyverklaring is van toepassing op alle scholen en het bestuurskantoor van Xpect013. U treft de privacyverklaring aan op de website van de stichting, www.xpect013.nl.