Aanmelden/kennismaken

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan uitsluitend na een kennismaking/rondleiding/gesprek met de directie. Wil je kennismaken met onze school?

Wij hebben enkele data gereserveerd voor een kennismaking/rondleiding *. Daar kun je je voor aanmelden:
woensdag 24 november 9.00 – 10.30 u* (-VOL-)
vrijdag 17 december 9.00 – 10.30 u* (-VOL-)
woensdag 19 januari 9.00 – 10.30 u*
woensdag 16 februari 9.00 – 10.30 u*

 

Deelnemen aan zo’n kennismakingsochtend? Stuur een mailtje naar bs.de.elzen@xpectprimair.nl en noteer:

-naam van je kind
-geboortedatum van je kind
-adres
-telefoonnummer
Let op:
Gezien de aard en inhoud van de informatieochtend is deze bijeenkomst niet geschikt voor jonge peuters. Het is bedoeld om ouders/verzorgers goed te informeren waarna een weloverwogen schoolkeuze kan worden gemaakt.
Het bezoeken van onze school samen met je kind kan b.v. tijdens de landelijke open dag Montessorischolen Nederland op woe. 9 maart 2022.*

 

Welkom & tot ziens!
*) uiteraard als de richtlijnen van RIVM en overheid dit mogelijk achten.

 

Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan in principe niet plaatsvinden.

Tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan evt. plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep.