Aanmelden/kennismaken

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan uitsluitend na een kennismaking/rondleiding/gesprek met de directie. Wil je kennismaken met onze school? 

Wij hebben enkele data gereserveerd voor een kennismaking/rondleiding. Daar kun je je voor aanmelden:
-Woensdag 18 mei 2022 van 9.00 tot 10.30 u
-Woensdag 15 juni 2022 van 9.00 tot 10.30 u

Deelnemen aan zo’n kennismakingsochtend? Stuur een mailtje naar bs.de.elzen@xpectprimair.nl en noteer:

-naam van je kind
-geboortedatum van je kind
-adres
-telefoonnummer
Let op:
Gezien de aard en inhoud van de informatieochtend is deze bijeenkomst niet geschikt voor jonge peuters. Het is bedoeld om ouders/verzorgers goed te informeren waarna een weloverwogen schoolkeuze kan worden gemaakt.
Welkom & tot ziens!
–>Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan in principe niet plaatsvinden.

–>Tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan evt. plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep.