Aanmelden/kennismaken

Aanmelden van nieuwe leerlingen kan uitsluitend na een kennismaking/rondleiding/gesprek met de directie.

Wij hebben enkele data gereserveerd voor een kennismaking/rondleiding. Daar kun je je voor aanmelden. In het najaar (september) plannen we weer nieuwe data in. Hou daarvoor de website in de gaten.
Let op:
Gezien de aard en inhoud van de informatieochtend is deze bijeenkomst niet geschikt voor jonge peuters. Het is bedoeld om ouders/verzorgers goed te informeren waarna een weloverwogen schoolkeuze kan worden gemaakt.
Welkom & tot ziens!
–>Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan in principe niet plaatsvinden.

–>Tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan evt. plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep.