GESCHIEDENIS

De geschiedenis van Montessoribasisschool De Elzen gaat terug naar 1929, toen de zusters Ursulinnen in Tilburg begonnen met het montessorionderwijs. In september van dat jaar werd de montessorikleuterschool geopend en in 1938 de lagere school. Dat was in het gebouw aan de Elzenstraat. Maar daarin zaten ook nog drie klassen van een andere lagere school.

Tijdens de tweede wereldoorlog namen de Duitsers het schoolgebouw en het klooster in bezit. De leerlingen kregen daarom les in verschillende andere lokalen verspreid over de stad. Er werd les gegeven in een meubelzaak in de Tuinstraat en in een toonzaal op de hoek van de Fabrieksstraat. De kleuters zaten in een oude paraplufabriek, waar nu Natuurmuseum Brabant zit. De zusters zelf vonden onderdak in het parochiehuis.

Na de oorlog vertrokken de Ursulinnen bij de montessorischool. De toenmalige bisschop vroeg de zusters van een andere orde om het werk over te nemen.

In de jaren ’50 groeide de school zo hard dat de lokalen al snel te klein waren. Door muren uit te breken werden de lokalen groter, wat heel goed past bij de montessoriaanse manier van werken. Weer acht jaar later vertrok de Ulo uit het gebouw en kreeg de montessorischool weer meer ruimte om te groeien.

In 1963 werd de montessori lagere school zelfstandig. Tot die tijd was het een meisjesschool, maar toen mochten voor het eerst de jongens met de meisjes samen in de klas. De zusters werden steeds vaker opgevolgd door ‘gewone’ meesters en juffen. In 1969 was het hoofd van de school voor het eerst geen zuster.

Het bestuur van de school was in de jaren ’70 overgenomen door de R.K. Stichting Scholen Tilburg Centrum. In 1985 kreeg de school een wettelijke ondergrond in de nieuwe wet op het basisonderwijs.