GGD

Gezond (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder ga je voor het beste voor je kind, zodat het kan opgroeien in een gezonde en stimulerende omgeving. Maar kinderen ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpen.

Gezondheidsonderzoek groep 2
Alle kinderen in Nederland krijgen tussen 5 en 6 jaar een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek bij de GGD. Dit onderzoek sluit aan op de onderzoeken op het consultatiebureau. Jullie mogen samen op bezoek komen bij onze zorgmedewerker. Tijdens de afspraak kijken we naar de ontwikkeling van je kind. Zo doen we bijvoorbeeld een ogen- en gehoortest en gaan we meten en wegen. Daarnaast praten we over de gezondheid, het gedrag, het welbevinden en de opvoeding van je kind. Heb je vragen of advies nodig? Daar is deze afspraak gelijk een goed moment voor.

Gezondheidsonderzoek groep 7
In groep 7 is het mogelijk om een gezondheidsonderzoek aan te vragen. Ouders ontvangen hier in dit schooljaar een brief  over met meer informatie. De doktersassistente besteedt tijdens het onderzoek aandacht aan de ontwikkeling van je kind en aan verschillende leefstijlthema’s, zoals voeding, sociale contacten en bewegen. Je kind wordt ook gemeten en gewogen. Heb je zelf vragen? Tijdens het onderzoek kun je deze bespreken.