Aanmelden van nieuwe leerlingen kan uitsluitend na een gesprek met de directie. Neemt u telefonisch contact op via 013-543 55 66. Of stuur een mail naar bs.de.elzen@xpectprimair.nl

Hierbij nieuwe data voor onze kennismakingsochtenden met rondleiding *:

Woensdag 29 september van 9.00 tot 10.30 uur -VOL-

Woensdag 20 oktober van 9.00 tot 10.30 uur

Woensdag 24 november van 9.00 tot 10.30 uur

Interesse? Stuur een mailtje naar bs.de.elzen@xpectprimair.nl Noteer de naam van je kind, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer. Wij sturen z.sp.m. een bevestiging. Tot ziens!

*) Onder voorbehoud i.v.m. mogelijke ontwikkelingen rondom de coronacrisis. Uiteraard volgen wij de richtlijnen van RIVM en overheid.

-Tussentijdse instroom van leerlingen van andere basisscholen in Tilburg kan in principe niet plaatsvinden.

-Tussentijdse instroom van leerlingen i.v.m. verhuizing naar de binnenstad kan evt. plaatsvinden na zorgvuldige overweging m.b.t. de grootte van de betreffende groep.