Montessori onderwijs

1. Leer mij het zelf te doen: Het kind wordt gestimuleerd zelf oplossingen te vinden. Fouten zijn lesmateriaal.

2. Ik heb vertrouwen in de ander: Montessorionderwijs bestaat al sinds de 19e eeuw en heeft zich sindsdien bewezen en doorontwikkeld. Het concept gaat uit van vertrouwen.

3. Het kind staat centraal: Veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind

4. Vrijheid in gebondenheid: Montessori is gebaseerd op een soepel evenwicht tussen vrijheid en een systeem van vaste regels en afspraken.

“Help mij het zelf te doen” is de algemene doelstelling van montessorionderwijs en opvoeding. Het kind krijgt hulp aangeboden bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Het kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt. Wij willen een vertrouwde omgeving creëren waar kinderen zich in hun eigen tempo en op eigen niveau maar met respect voor anderen zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen

We streven ernaar kinderen zoveel mogelijk eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Het zelfstandig werken wordt bevorderd door het werken met doelen.

Wij gaan er vanuit dat alle kinderen van nature nieuwsgierig zijn. Zij hebben een onderzoekende houding en willen de wereld om hen heen ontdekken. Wij stimuleren de kinderen om zelf oplossingen te bedenken.

‘Samen zien wij elkaar.’ Dat is waar we in uitblinken op Montessoribasisschool De Elzen. De kracht van ons team ligt in het zien van ieder individueel kind met de eigen talenten, behoeften, interesses en eigenaardigheden op elk gebied.

Ons motto luidt: ‘Eigenwijs in onderwijs.’ We kiezen eigenwijs omdat we ervan uitgaan dat:

Leerlingen en leerkrachten zich op hun eigen wijze ontwikkelen;

Leerlingen een eigen wijsheid hebben over het eigen talent;

Leerlingen eigenwijs genoeg zijn om eigen keuzes te maken.

Wij gaan uit van een voorbereide omgeving die uitdagend is en kinderen de mogelijkheid geeft zich als totale persoon te ontwikkelen. Doelen op school zijn bij ons leidend. Om deze doelen te behalen, zijn middelen nodig. Deze zijn aangepast aan de onderwijsbehoeftes van onze kinderen.