Motorisch Remedial Teaching (MRT)

Motoriek is er altijd of je nu op een stoel zit in de klas, buiten speelt, schrijft of je veters strikt, je voert een beweging uit. Deze beweging kan groot of klein zijn. Bij ons op school hebben we naast twee vakleerkrachten bewegingsonderwijs ook een motorisch specialist in huis. De taak van deze specialist is motoriek een vaste plaats geven in het aanbod van school. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 worden de leerkrachten meegenomen in de aandachtspunten die er zijn ten aanzien van de motorische ontwikkeling en de keuzes die je kunt maken als leerkracht. Vanuit de observaties van de leerkrachten is het mogelijk om extra ondersteuning aan te vragen op het gebied van de motorische ontwikkeling. Dit zijn verschillende testen met bijpassende interventies. De interventies die er plaats vinden zijn op de grove en fijne motoriek, dit is een gevarieerd aanbod zowel binnen als buiten, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.