NEDERLANDSE MONTESSORI VERENIGING

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs.

Onze school is erkend door de NMV. Voor het verkrijgen van deze erkenning wordt gekeken naar o.a. de doelstellingen van de school, de montessoribevoegdheid van de onderwijsgevenden en het volgen van de individuele ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie: www.montessori.nl