Overblijven

Onze school is naast een buurtschool ook een streekschool. Een gevolg hiervan is dat de meeste kinderen op onze school overblijven. Kinderen die dicht bij de school wonen mogen naar huis om te lunchen.

De middagpauze duurt één uur. De kinderen lunchen onder toezicht van de leerkracht in het groepslokaal. Voorafgaand of aansluitend is er een speelpauze onder toezicht van vrijwilligers.

De school werkt met overblijfarrangementen. Als u uw kind aanmeldt op onze school kunt u aangeven of uw kind van de overblijfregeling gebruikmaakt en zo ja, van welk arrangement.

Er zijn 2 overblijfarrangementen
3 à 4 dagen per week
1 à 2 dagen per week

Kosten
3 à 4 dagen/week         1 à 2 dagen/week
€ 85,00                           € 42,50

Betalingen gaan per bank. Als u uw kind aanmeldt op onze school kunt u aangeven of uw kind van de overblijfregeling gebruik gaat maken en zo ja, van welk arrangement.