Vakantierooster 2019 – 2020
Voor de vakantieregeling volgen we het advies van de Centrale Werkgroep Schoolvakanties Tilburg en het Brabants Overleg Vakantieplanning.

herfstvakantie 14 t/m 18 oktober 2019
compensatieweek 21 t/m 25 oktober 2019
kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
carnavalsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
meivakantie 20 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
compensatieweek 1 t/m 5 juni 2020
zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus 2020

Studiedagen 2019 | 2020
Op deze dagen zijn alle leerlingen van onze school vrij, zodat het team de gelegenheid heeft gezamenlijk te werken aan onderwijskundige kennis en vaardigheden:

woensdag 11 september 2019
vrijdag 4 oktober 2019
vrijdag 6 december 2019
maandag 6 januari 2020

woensdag 29 januari 2020
maandag 4 mei 2020

Vrije middagen 2019 | 2020 (vanaf 12.00 uur)
vrijdagmiddag 20 december 2019 (start kerstvakantie)
vrijdagmiddag 21 februari 2020 (start carnavalsvakantie)
vrijdagmiddag 10 april 2020 (Goede Vrijdag)

Jaarkalender 2019 | 2020
Op de jaarkalender staan -naast vakanties en vrije dagen- alle activiteiten die in dit schooljaar gaan plaatsvinden. Zie elders op deze website.