Vakwerkplan bewegingsonderwijs

Een vakwerkplan is een bundeling van afspraken van de vaksectie over hoe het vak bewegingsonderwijs op onze school is ingevuld. Elke school zal zijn vakwerkplan dan ook voor hun eigen situatie maken, omdat het moet passen bij de eigen doelgroep en de gekozen onderwijsvisie van de school. Bij de totstandkoming van dit vakwerkplan was het ontwikkelingsgericht werken steeds een belangrijk uitgangspunt. Onder ontwikkeling verstaan wij de individuele groei van een leerling waarbij hij of zij op een passende manier invulling kan geven aan zijn eigen leerroute en hierin zoveel mogelijk zijn eigen stappen volgt. De leerling en zijn of haar mogelijkheden staat hierin centraal. De docent helpt, ondersteunt en zorgt zoveel mogelijk voor een passend aanbod.

Het vakwerkplan biedt naast houvast en steun, ook een startpunt voor onze verantwoording aan de directie, inspectie, ouders en leerlingen. In het vakwerkplan zijn onder andere doelstellingen, afspraken, leerlijnen, planningen en beoordelingen opgenomen die docenten gebruiken in hun lessen.

Bent u geïnteresseerd in hoe wij vorm geven aan het bewegingsonderwijs op onze school? Klik dan op deze link.

Wij hopen dat dit vakwerkplan duidelijkheid en inzicht biedt over wie wij zijn en waar wij voor staan. Voor vragen of opmerkingen kunt u mij altijd vinden op school, of stuurt u een mail naar stefan.schepens@xpectprimair.nl