Xpect Primair

Montessorischool De Elzen maakt samen met 25 andere basisscholen deel uit van de stichting Xpect Primair. Onze stichting telt ruim 600 medewerkers en verzorgt onderwijs aan 6400 leerlingen. Voorzitter van het College van Bestuur is Carin Zandbergen.

Visie

Xpect Primair heeft een heldere visie op de ontwikkeling van leerlingen en leerkrachten. We weten waarnaar we met elkaar streven, hebben een duidelijk idee van onze ambities en dragen dat ook uit. Er is oog voor iedereen en ieder kind krijgt iets me om volwaardig en evenwichtig op te groeien. Daarnaast hechten we grote waarde aan Betrouwbaarheid. We benadrukken dat we in ons gedrag, onze houding en ons handelen voor elkaar en voor anderen betrouwbaar zijn. We staan voor ons eigen verhaal, maar luisteren ook naar wensen en behoeften van anderen.

Voor een optimale Communicatie zorgen we voor de juiste middelen en faciliteiten. Xpect Primair medewerkers zijn zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar. Daadkracht is een volgende kernwaarde die past bij Xpect Primair. Daarmee doelen we op de bereidheid om actie te nemen op het juiste moment. De gewoonte om niets te laten liggen tot morgen wat we vandaag ook nog kunnen afronden.

Door de focus op Vernieuwing herinneren we ons eraan dat we vooruit blijven kijken en op tijd inspelen op veranderende omstandigheden, behoeften en wensen. Stilstaan is achteruitgaan vinden wij. Nieuwe uitdagingen vragen om vernieuwende oplossingen. Xpect Primair maakt werk van Vernieuwing op verschillende manieren, onder andere door computers en digitale schoolborden in de lessen te brengen en nieuwe onderwijskundige inzichten in te voeren. Maar ook in de vorm van onderscheidende communicatie en personeelsbeleid laten we zien dat we verder kijken.

Tot slot koesteren wij de waarde Professionaliteit. Daarmee verplichten wij ons om onszelf te blijven ontwikkelen, om kritisch te blijven naar onszelf en naar onze collega’s en om telkens het maximaal mogelijke te doen om scholen, leerlingen en leerkrachten optimaal tot hun recht te laten komen.

Katholieke stichting

Xpect Primair is een katholieke stichting voor basisonderwijs. Wij vinden dat het begrip ‘katholiek’ niet beperkt moet blijven tot een toevoeging aan de schoolnaam. Het gaat ons om de vertaling van wezenlijke waarden. De manier waarop we verbinding maken en oog hebben voor elkaar. We werken daarbij vanuit de katholieke waarden ‘verwondering, vertrouwen, respect en vergevingsgezindheid.’ De waarden geven aan wat voor ons belangrijk is. Wat we waard vinden om ons sterk voor te maken.