Kinderfysiotherapie

Soms is de extra aandacht die in de gymles of door de MRT-er wordt gegeven niet voldoende om een kind met een specifieke motorische hulpvraag te kunnen helpen. Motorische stoornissen kunnen gepaard gaan met cognitieve of leerproblemen en stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of in gedrag.

Een kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden om uw kind verder te helpen. daarom werken wij op school nauw samen met de kinderfysiotherapeut van BeweegR. De kinderfysiotherapeut is erop gericht om (spelenderwijs) de motorische mogelijkheden en vaardigheden van het  kind te verbeteren. Het doel is het kind beter te laten functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving. Ouder(s)/verzorger(s) worden nauw bij de behandeling door de kinderfysio betrokken en afhankelijk van de hulpvraag ook andere betrokkenen in de directe leefomgeving van het kind.

Je kunt met je kind zonder verwijzing van je huisarts terecht voor kinderfysiotherapie behandeling in het centrum van Tilburg. Kinderfysiotherapie behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering krijg je maximaal 18 kinderfysio behandelingen per jaar vergoed. Na deze 18 behandeling volgt de vergoeding uit de aanvullende verzekering.