Stichting leergeld

Er zijn kinderen die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan activiteiten die andere leeftijdsgenootjes wel doen. Stichting Leergeld wil alle kinderen de kans geven om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo helpt de stichting gezinnen, die wonen in de gemeente Tilburg,  met een laag besteedbaar inkomen, bij het betalen van de sportcontributie voor kinderen van 4-18 jaar. Ook voor een tegemoetkoming in de aanschaf van sportkleding  kun je een aanvraag doen bij Stichting Leergeld Tilburg. Daarnaast biedt bijvoorbeeld de Tilburgse Zwemschool de mogelijkheid om zwemlessen te volgen via Stichting Leergeld. Kijk of je in aanmerking komt en doe een aanvraag.

Mocht u nu zelf niet de mogelijkheid hebben om een aanvraag in te dienen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met Stefan Schepens (stefan.schepens@xpectprimair.nl) en/of Bil van den Akker (bil.vandenakker@xpectprimair.nl). Zij zijn de vakleerkrachten bewegingsonderwijs op onze school en kunnen als intermediair een aanvraag doen voor uw kind bij stichting leergeld.