In onze school wordt gewerkt vanuit de visie van Maria Montessori. Kinderen hebben ieder hun eigen talenten, aanleg, tempo en belangstelling. Het montessorionderwijs werkt vanuit het basisbeginsel ‘Leer mij het zelf te doen’.

Meer informatie over het montessorionderwijs:
montessorionderwijs
Maria Montessori
Nederlandse Montessori Vereniging

Ouders kiezen vaak bewust voor deze vorm van onderwijs.