Montessori

Montessori onderwijs

“Help mij het zelf te doen” is de algemene doelstelling van montessorionderwijs en opvoeding. Het kind krijgt hulp aangeboden bij zijn ontwikkeling tot een zelfstandige persoonlijkheid. Het kind leert verantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving waarvan hij deel uitmaakt.

Maria Montessori

Maria Montessori was een Italiaans arts en pedagoog die vooral bekend werd door het naar haar genoemde montessorionderwijs.

Montessori Tilburg

Montessoribasisscholen de Elzen en de Petteflet zijn beide onderdeel van stichting Xpect primair. Omdat het gedachtegoed van deze scholen gestoeld is op de principes van Maria Montessori, is in 2018 besloten om een intensieve samenwerking met elkaar aan te gaan.

De Nederlandse Montessori Vereniging

De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft als missie: het bevorderen en (doen) ontwikkelen van opvoeding en onderwijs volgens de beginselen en werkwijzen van Maria Montessori en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het montessorionderwijs.